ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย - เครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเสริมคันคลองส่งน้ำบ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุดเดิมถึงวัดป่าสุคโต หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายท่อคอนเวิร์สทางเข้าวัดสวนดอก หมู่ที่ ๑ บ้านสันทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างวางท่อ คสล. ขยายผิวจราจร ซอย ๗ หมู่ที่ ๓ บ้านชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสุปัน บุญสินชัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงโรงอาหารและรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมาน - อิงหลง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสาน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องดัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 3 ถึงแม่น้ำอิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมอิง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง