ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
ผลกระทบกลิ่นเหม็นจากการปล่อยน้ำทิ้ง รายละเอียด 24 มี.ค. 2564 เสร็จสิ้น
น้ำประปา บ้าน ม.2 รายละเอียด 06 เม.ย. 2564 เสร็จสิ้น
กลิ่นเหม็นจากขี้วัว รายละเอียด 22 ก.ค. 2564 เสร็จสิ้น
การบริหารการจัดการเรียนการสอน ของ กศน. รายละเอียด 14 ส.ค. 2564 เสร็จสิ้น