ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทรายงาม จ.เชียงราย
ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

คู่มือประชาชน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/11/2560
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
14
เดือนนี้
201
เดือนที่แล้ว
328
ปีนี้
2,570
ปีที่แล้ว
95
ทั้งหมด
2,665
ไอพี ของคุณ
54.80.87.166-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- สารสาระกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 
-:- ประกาศเทศบาตำบลสันทรายงาม เรื่องผลการตัดสินการประกวดบ้านเรือนตามโครงการหน้าบ้านน่ามองฯ ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ขั้นตอนการให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน และแจ้งเหตุสาธารณภัย 
-:- สารสาระกิจกรรมประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 
-:- ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 
-:- ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านสันทรายงาม 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรต่อจากจุดเดิม-วัดป่าสุคโต ม.7 
-:- โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.5 บ้านหนองบัว 
-:- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
-:- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 
-:- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) 
-:- จ้างซ่อมแซมรถตู้ เลขทะเบียน นข 8104 เชียงราย 
-:- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 
-:- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) 
-:- จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง(สำนักปลัด) 
-:- จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง(สำนักปลัด) 
-:- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) 
-:- จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง(สำนักปลัด) 
-:- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)(ข้อมูลสาระสำคัญ) 
-:- จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก(สำนักปลัด)ข้อมูลสาระสำคัญ 
-:- จัดจ้างติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม(ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) 
-:- จ้างติดตั้งผ้าม่าน สนง.(ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) 
-:- จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพสตรี(ข้อมูลสาระสำคัญ) 
-:- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า(ข้อมูลสาระสำคัญ) 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี (สตรีกับเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑
สวนป่าสาธารณะหนองชุมแสง
วัดซาววา หมู่ที่ ๓
วัดปทุมวราราม หมู่ที่ ๕


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงบประมาณ   สตง   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมบัญชีกลาง   กรมสรรพากร   จังหวัดเชียงราย   ท้องถิ่นจัดหวัดเชียงราย   google   กรมการค้าภายใน DIT    กระทรวงพาณิชย์