ผู้ชนะเสนอราคา
24 กรกฎาคม 2561 , เปิดอ่าน 366 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี (สตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง)