ประกาศราคากลาง
27 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 440 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านนายพรมมา นาเมืองรักษ์ จากสะพานข้ามคลองส่งน้ำถึงนานายนิกร เชษฐ์สิงห์ หมู่ 6

ประกาศราคากลาง อื่นๆ