ผู้ชนะเสนอราคา
31 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 114 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง