ผู้ชนะเสนอราคา
17 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานดูแลรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง