ผู้ชนะเสนอราคา
17 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 113 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองช่าง(งานไฟฟ้าและสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง