ผู้ชนะเสนอราคา
30 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 182 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง