ข่าวประชาสัมพันธ์
29 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 104 ครั้ง

COVID FREE SETTING

ขอเชิญชวนองค์กร สถานประกอบการกิจการ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่มีความพร้อม ในการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประเมิน Covid free setting เพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยว วันที่ 1 ธันวาคม 2564

#แบบประเมินตนเองขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมประเมินก่อน วันที่ 5 พ.ย. 2564