ผู้ชนะเสนอราคา
25 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและติดตั้งระบบน้ำประปาเทศบาลตำบลสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง