ผู้ชนะเสนอราคา
28 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง