ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 862 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์..ขอความร่วมมือร้านค้าขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม จัดให้มีจุดทิ้งขยะร้านค้าของผู้ประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าและความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ