แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเข้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทรายงาม
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก [ 6 คะเเนน ]
60%
ดี [ 4 คะเเนน ]
40%
น้อย [ 0 คะเเนน ]
0%
ปรับปรุง [ 0 คะเเนน ]
0%