ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 7

ข้อมูลบริการ

10 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
29 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562)
10 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
20 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านหนองบัว หมู่ 5
17 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและการดำเนินและการคำนวณโครงการรับรองแบบก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
25 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคุ้มตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
25 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2562
7 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติ/อนุญาตการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และรถกู้ชีพกู้ภัย
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
10 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
22 มีนาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 7674ทั้งหมด:
  • 1วันนี้:
  • 46เมื่อวานนี้:
  • 283สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 995ต่อเดือน:
  • 40ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร