ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 8

ข้อมูลบริการ

10 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562)
3 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2562
18 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาออกแบบและการคำนวณโครงการรับรองแบบก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
17 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
10 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
12 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
2 กรกฎาคม 2562 วารสารประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคุ้มตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
25 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2562
7 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติ/อนุญาตการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และรถกู้ชีพกู้ภัย
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 10305ทั้งหมด:
  • 4วันนี้:
  • 65เมื่อวานนี้:
  • 389สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 924ต่อเดือน:
  • 55ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร