ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 10

ข้อมูลบริการ

21 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2562)
8 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562)
3 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2562
18 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาออกแบบและการคำนวณโครงการรับรองแบบก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
28 พฤศจิกายน 2562 ผลประกาศการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ( Environmental Health Accreditation : EHA ) ด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และด้านการรับรองภาระฉุกเฉินและภัยพิบัติ
27 พฤศจิกายน 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลสันทรายงาม
12 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้านสำรวจ ตรวจสอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 3ราย พื้นที่ได้รับความเสียหายตำบลสันทรายงาม
1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องการชำระภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
21 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 16052ทั้งหมด:
  • 3วันนี้:
  • 32เมื่อวานนี้:
  • 432สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 727ต่อเดือน:
  • 61ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร