ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 16

ข้อมูลบริการ

13 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7ตำบลสันทรายงาม
26 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค. 2563)
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2562)
24 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายงาม ม.2 เชื่อต่อกับ ม.6
17 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพรมมา นาเมืองรักษ์ จากสะพานข้างคลองส่งน้ำถึงนานายนิกร เชษฐสิงห์
16 กันยายน 2563 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม ในการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563
9 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
26 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด “ประกวดหมู่บ้านสะอาด บริหารจัดการขยะดี ตามหลักเสรษฐกิจพอเพียง” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2563
13 สิงหาคม 2563 จดหมายข่าว..เทศบาลตำบลสันทรายงาม จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
11 สิงหาคม 2563 โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2563
4 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
23 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
17 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม
13 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
23 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 33959ทั้งหมด:
  • 92วันนี้:
  • 125เมื่อวานนี้:
  • 592สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1462ต่อเดือน:
  • 71ต่อวัน:
  • 3ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร