ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 15

ข้อมูลบริการ

13 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7ตำบลสันทรายงาม
26 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค. 2563)
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2562)
24 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายงาม ม.2 เชื่อต่อกับ ม.6
17 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพรมมา นาเมืองรักษ์ จากสะพานข้างคลองส่งน้ำถึงนานายนิกร เชษฐสิงห์
29 มิถุนายน 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์…เทศบาลตำบลสันทรายงามออกเก็บขนขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้านเพื่อส่งต่อให้ อบจ. นำกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
26 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7
26 มิถุนายน 2563 รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
19 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2563
19 มิถุนายน 2563 ประชุมพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 )
19 มิถุนายน 2563 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
23 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
17 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม
13 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
23 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 30115ทั้งหมด:
  • 25วันนี้:
  • 76เมื่อวานนี้:
  • 510สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 202ต่อเดือน:
  • 69ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร