ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 12

ข้อมูลบริการ

16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค. 2563)
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2562)
24 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายงาม ม.2 เชื่อต่อกับ ม.6
17 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพรมมา นาเมืองรักษ์ จากสะพานข้างคลองส่งน้ำถึงนานายนิกร เชษฐสิงห์
16 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างศาลาธรรมสังเวศน์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5
13 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายงาม หมู่ 2 เชื่อมกับหมู่ 6
25 พฤษภาคม 2563 คำแนะนำการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
20 พฤษภาคม 2563 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องขอรับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ หรือ ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต
15 พฤษภาคม 2563 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี
15 พฤษภาคม 2563 รอบรู้ ปลอดภัย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก
13 พฤษภาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8 พฤษภาคม 2563 จดหมายข่าว..เทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกับผู้นำชุมชน และอสม. ดำเนินการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนตำบลสันทรายงาม
23 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
17 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม
13 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
23 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 25921ทั้งหมด:
  • 53วันนี้:
  • 50เมื่อวานนี้:
  • 369สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1100ต่อเดือน:
  • 45ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร