ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 17

ข้อมูลบริการ

12 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ – ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
12 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการขุดลอกคลองอิงหลง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สันทราย)
13 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7ตำบลสันทรายงาม
26 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่สันทราย หมู่ที่ 7
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค. 2563)
16 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2562)
14 ตุลาคม 2563 วารสารประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
12 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ – ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV)
12 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการขุดลอกคลองอิงหลง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สันทราย)
30 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 กันยายน 2563 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
24 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสันทรายงาม
4 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
23 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
17 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม
13 เมษายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
23 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 37126ทั้งหมด:
  • 8วันนี้:
  • 76เมื่อวานนี้:
  • 549สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 2137ต่อเดือน:
  • 77ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร