กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

เทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีและลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเวียงเทิง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์