ข่าวประชาสัมพันธ์…เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์…เทศบาลตำบลสันทรายงาม
🎯เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 📝🏡
อย่าลืม ❗ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะ..ก่อน 31 สิงหาคม 63 นี้ มีค่าปรับ นะคะ 💸💸
⌛ เ กิ น ก ำ ห น ด มี ค่ า ป รั บ
⏱ เ งิ น เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก เ ดื อ น
🛎 สอบถามเพิ่มเติม : กองคลัง เทศบาลตำบลสันทรายงาม  ☎️ 053-188178
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์