ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรเหมืองกลางฝั่งตะวันออกจากนานายประกอบ ภูมิพัฒน์ ถึงนานายริน ขันธลี หมู่ 4 – 5


จ้างลงดินลูรังเหมืองกลางฝั่งตะวันออก นานายประกอบ ถึงนานายริน หมู่ 4 -5

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์