ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม ในการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบรับฟัง-สถานีสูบน้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์