โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้พิการ ประจำปี 2563

📢📢 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 📚📝
👉 เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลตัวเอง
👉 เข้าใจสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ
👉 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์