ข่าวประชาสัมพันธ์…เทศบาลตำบลสันทรายงามออกเก็บขนขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้านเพื่อส่งต่อให้ อบจ. นำกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

📢📢  ข่าวประชาสัมพันธ์…เทศบาลตำบลสันทรายงาม  📝📚
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลสันทรายงามออกเก็บขนขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้านเพื่อส่งต่อให้ อบจ. นำกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 🌎♻
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์