ข่าวกิจกรรมของหน่วย

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

เทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีและลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเวียงเทิง

1 2 3
ข้ามไปยังทูลบาร์