ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 9

ข้อมูลบริการ

7 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 7101 เชียงราย
5 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) เพื่อใช้ในงานตีเส้นจราจรทำช่องจอดรถยนต์
5 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)
5 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
19 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวถนนสายนอกรอบหมู่บ้านเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1-7
7 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติ/อนุญาตการใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และรถกู้ชีพกู้ภัย
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
3 พฤษภาคม 2562 วารสารประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
22 มีนาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565
15 กุมภาพันธ์ 2562 ช่องทางการติดต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 12138ทั้งหมด:
  • 46วันนี้:
  • 67เมื่อวานนี้:
  • 344สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1076ต่อเดือน:
  • 43ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร