ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 16

ข้อมูลบริการ

16 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างศาลาธรรมสังเวศน์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5
13 มีนาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายงาม หมู่ 2 เชื่อมกับหมู่ 6
21 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2562)
8 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562)
3 กรกฎาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2562
19 มิถุนายน 2563 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
18 มิถุนายน 2563 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
18 มิถุนายน 2563 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
15 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกับอาสาปศุสัตว์ตำบลสันทรายงาม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรีแก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม
12 มิถุนายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และ รายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
5 มิถุนายน 2563 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีพ.ศ. 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
8 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
27 ธันวาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 30547ทั้งหมด:
  • 13วันนี้:
  • 79เมื่อวานนี้:
  • 587สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 634ต่อเดือน:
  • 82ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร