ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 16

ข้อมูลบริการ

18 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาออกแบบและการคำนวณโครงการรับรองแบบก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
18 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
17 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
10 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
7 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 7101 เชียงราย
5 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) เพื่อใช้ในงานตีเส้นจราจรทำช่องจอดรถยนต์
19 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2563
19 มิถุนายน 2563 ประชุมพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 )
19 มิถุนายน 2563 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
18 มิถุนายน 2563 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
18 มิถุนายน 2563 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
15 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสันทรายงามร่วมกับอาสาปศุสัตว์ตำบลสันทรายงาม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรีแก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 33957ทั้งหมด:
  • 90วันนี้:
  • 125เมื่อวานนี้:
  • 590สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1460ต่อเดือน:
  • 71ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 26 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร