การบริการโปร่งใส่ ใส่ใจทุกบริการ พัฒนาทุกพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพ่อแม่พี่น้องตำบลสันทรายงาม
>>ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 บ้านหนองสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน 77 ครั้ง

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม (ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด หมู่บ้านสะอาด บริหารจัดการขยะดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

ข่าวประกวดราคา

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง จ.เชียงราย

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย