การบริการโปร่งใส่ ใส่ใจทุกบริการ พัฒนาทุกพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพ่อแม่พี่น้องตำบลสันทรายงาม
>>ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 13 ครั้ง

โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้.......

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 37 ครั้ง

รายงานสรุปข้อมูลสถิติร้องเรียนทุจริตของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ขอเชิญ ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 (กรมอนามัย)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 54 ครั้ง

จดหมายข่าว งานช่างเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (ช่องทางเพิ่มเติม) (เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)

ข่าวประกวดราคา

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง จ.เชียงราย

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย