การบริการโปร่งใส่ ใส่ใจทุกบริการ พัฒนาทุกพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพ่อแม่พี่น้องตำบลสันทรายงาม
>>ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม (ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด หมู่บ้านสะอาด บริหารจัดการขยะดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม (ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564)

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564)

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ...ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564

ข่าวประกวดราคา

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง จ.เชียงราย

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย