การบริการโปร่งใส่ ใส่ใจทุกบริการ พัฒนาทุกพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพ่อแม่พี่น้องตำบลสันทรายงาม
>>ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ขออนุญาตร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนในเขตปกครอง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน 92 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1

ข่าวประกวดราคา

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง จ.เชียงราย

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย