นาย ภาณุภาค ยอดพังเทียม

( นายกเทศมนตรี )

สายตรงนายก
053 - 188059
คำแถลงนโยบาย
การบริการโปร่งใส่ ใส่ใจทุกบริการ พัฒนาทุกพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพ่อแม่พี่น้องตำบลสันทรายงาม
>>ดูทั้งหมด

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลสันทรายงาม

นายภาณุภาค ยอดพังเทียม

( นายกเทศมนตรี )

นายเคน พลรักษา

( ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี )

นางทองยุ่น สมนาเมือง

( รองนายกเทศมนตรี )

นายสุกิจ เขื่อนแก้ว

( รองนายกเทศมนตรี )

นายสมพงษ์ โฉมไธสง

( เลขานุการนายกเทศมนตรี )

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสันทรายงาม สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์.....จาก ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 28 มี.ค. 64)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การจำหน่วยพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตตำบลสันทรายงาม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และ รายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน 111 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์..ขอความร่วมมือร้านค้าขนาดเล็กในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม จัดให้มีจุดทิ้งขยะร้านค้าของผู้ประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าและความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อ

ข่าวประกวดราคา

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง จ.เชียงราย

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย