ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
  - ข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566   - ข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   - ข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566   - ข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566   - ข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น