ประกาศราคากลาง
27 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 437 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ 5 บ้านหนองบัว ตำบลสันทรายงาม

ประกาศราคากลาง อื่นๆ