ประกาศราคากลาง
27 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 417 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรพรราแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 2 บ้านสันทรายงาม เชื่อมกับ หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายงาม

ประกาศราคากลาง อื่นๆ