ประกาศราคากลาง
23 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 406 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรเลียบคลองรร่องควั๊ะ จากนานายสว่าง เรืองบุญ - นานายบัวไล เคตัง หมู่ 4 บ้านหนองสามัคคี

ประกาศราคากลาง อื่นๆ