คู่มือประชาชน
การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
  - การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   - แผ่นพับการขออนุญาต หรือ หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร   - คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   - คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   - คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   - แผนผังยื่นคำขอแจ้งจัดตัังสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น