แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ6 เดือนแรก)   - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ6 เดือนแรก)   - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ6 เดือนแรก)   - ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสันทรายงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น