เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม
  - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2553   - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2553   - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553   - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563   - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563   - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563   - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2563   - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น