แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปราชญ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - การทำปลาร้า นางวาสนา อันไกรฤทธิ์ หมู่ที่ 2   - การทอเสื่อกก ม.5   - หมอสูตรขวัญ /หมอพราหมณ์ พ่อประสรรค์ อัศวภูมิ หมู่ที่ 5   - หมอพิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน นายภานุเดช พิผ่วนนอก ม.4   - กลุ่มรำวงย้อนยุค ม.5   - การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ของนายแสวง สิงหฬสาย ม.6   - งานจักรสาน นายไมตรี สาเสน ม. 5   - การทำบั้งไฟ นายชาญชัย สารบรรณ ม.2   - การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ นายทองอินทร์ สารจันทร์ หมูที่ 3   - การทำส้มตำปลาร้า สูตรอีสาน นางมาลี อ่อนสา หมู่ที่ 3   - การทำจักรสาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ หาปลา พ่อบุญมา นาเมืองรักษ์ หมู่ที่ 2   - การทำเครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ นายหมื่น นามวงษา หมูที่ 1

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น