นาย ภาณุภาค ยอดพังเทียม

( นายกเทศมนตรี )

สายตรงนายก
053 - 188059
คำแถลงนโยบาย
ติดต่อเรา
สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม

208 ม.3 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 053-188059 โทรสาร 053-188059

อีเมล sunsaingam@hotmail.go.th

line sunsaingam

facebook เทศบาลตำบล สันทรายงาม

ติดต่อสอบถาม