นาย ภาณุภาค ยอดพังเทียม

( นายกเทศมนตรี )

สายตรงนายก
053 - 188059
คำแถลงนโยบาย
ภาพกิจกรรม
16 สิงหาคม 2562 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562