ข่าวประชาสัมพันธ์
27 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสันทรายงาม สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเข้าอมรมได้จาก สแกนคิวอาร์โค้ต ด้านล่างนี้