ผู้ชนะเสนอราคา
05 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง