ผู้ชนะเสนอราคา
17 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 109 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง