ข่าวประชาสัมพันธ์
10 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัย ในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรค โควิด -19 สำหรับตลาด