นาย ภาณุภาค ยอดพังเทียม

( นายกเทศมนตรี )

สายตรงนายก
053 - 188059
คำแถลงนโยบาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
29 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันทรายงามออกเก็บขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้านเพื่อส่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล