ภาพกิจกรรม
11 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลสันทรายงาม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นหลักสำคัญ


 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น