ภาพกิจกรรม
25 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 163 ครั้ง

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2565

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความรู้ของโรคไอโอดีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดติดป้ายประชาสัมพันะืของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ต.สันทรายงาม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น