ภาพกิจกรรม
30 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) และกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 256

????กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) และกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2566 ????
 
ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสันทรายงาม ร่วมกับโรงเรียนสันทรายงามวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายงาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ตำบลสันทรายงาม จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน รวมถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”และกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคและขอความร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยเงียบอันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น