ภาพกิจกรรม
08 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงและกลุ่มที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการ ตามแนวทางการควบคุม COVID-19 ในปีงบประมาณ 2565

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงและกลุ่มที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการ ตามแนวทางการควบคุม COVID-19 ในปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 30 พฤษภาคม เทศบาลตำบลสันทรายงาม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายงาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลสันทรายงาม จัดกิจกรรมสนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และถุงขยะใส่ขยะติดเชื้อ (ถุงขยะสีแดง) เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการ รวมถึงการได้รับประเมินอาการและติดตามดูแลอย่าใกล้ชิดทุกรายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทรายงาม ภายใต้ชื่อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงและกลุ่มที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการ ตามแนวทางการควบคุม COVID-19 ในปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น