ภาพกิจกรรม
11 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 127 ครั้ง

โครงการหนูน้อยชอบกินผัก ประจำปี 2565

    โครงการหนูน้อยชอบกินผัก ประจำปี 2565

ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม สังกัดภายใต้การดูแลเทศบาลตำบลสันทรายงาม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการที่สมวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยด้านการบริโภคอาหารและเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้ชื่อโครงการหนูน้อยชอบกินผัก ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น