ภาพกิจกรรม
13 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

ในระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์  - 13 กรกฎาคม 2566 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันทรายงามจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้าปาก เพื่อให้ประชาชนชนในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมของโรคในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ภายใต้ชื่อ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566 ณ สถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น