ภาพกิจกรรม
12 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 239 ครั้ง

การเก็บ ขน ขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

การเก็บ ขน ขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ประจำปี 2566

ในวันที่ 8  มิถุนายน 2566 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันทรายงาม ได้ดำเนินการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอยประเภทขยะอันตราย ซึ่งประกอบไปด้วย หลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ขวดสารเคมีต่างๆ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายของทั้ง 7 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7) ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมปริมาณจำนวนขยะอันตรายในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายงาม และส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) นำกำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น