ภาพกิจกรรม
03 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566

โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลสันทรายงาม ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนสันทรายงามวิทยา,โรงเรียนสันทรายมูล,โรงเรียนบ้านหนองบัว, คณะผู้บริหารเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้นำชุมชนตำบลสันทรายงาม ได้จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสันทรายงาม ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์การวัยอันควร รวมถึงการสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าความเป็นชาย/หญิง ในสังคม และทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรม  ที่เสียงในการดำรงชีวิต ภายใต้ชื่อ "โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายงาม เป็นประธานเปิดพิธีในการจัดโครงการครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม (ห้องประชุม 2) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น