ภาพกิจกรรม
07 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

โครงการอบรมรู้จักและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในเด็กเล็ก ประจำปี 2566

     โครงการอบรมรู้จักและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในเด็กเล็ก ประจำปี 2566

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทรายงาม ภายใต้สังกัดการดูแลของเทศบาลตำบลสันทรายงาม จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเด็กเล็ก รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการป้องกันโรค เพื่อลดอัตราการเกิดโรคต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสหัตทยา เขียวทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ โครงการอบรมรู้จักและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในเด็กเล็ก ประจำปี 2566ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายงาม (ห้องประชุม 2) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น